Ingen information utöver vad som tidigare kommunicerats i PM från 2019-02-15 och 2019-02-25

Report this content

Stockholm, 2019-02-26

Föranlett dagens aktiva handel i Orgo Tech AB:s (”Bolaget”) aktie vill Bolaget härmed informera om att det, enligt styrelsens kännedom, inte finns någon kurspåverkande ej offentliggjord information (t.ex. nya ingångna kundavtal eller ingångna förvärvsavtal eller LOI) som föranleder dagens kursutveckling.

Som föreligger har Bolaget en ny VD som kommunicerat sin plan för utvecklingen i Bolaget. I den ligger framtida fokus vid intern produktutveckling samt förvärv av tjänster eller bolag eller i en kombination av de bägge. Förvärv kan genomföras via eget kapital, betalning med egna aktier eller genom upptagande av lånefacilitet.

För mer information, kontakta bolaget på:

Christian Kronegård,
IR-ansvarig & styrelsens ordförande
ir(at)orgotech.com
www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet:
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar