Kommunike årsstämma i Orgo Tech AB

Report this content

Vid årsstämma den 30 juni 2020 i Orgo Tech AB fattades följande beslut.

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget

 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning
 • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • Stämman beseutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter
 • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag som presenterades vid stämman avseende omval av styrelseledamoten Marcus Petersson samt nyval av Robin Stenman, Luca Di Stefano, Fredrik Petersson och Alexander Winqvist. Det beslutades att Robin Stenman väljs som styrelseordförande. Christian Kronegård avgår som styrelseordförande och Björn Mannerqvist, Mathias Palmqvist, och Jesper Karlström avgår som styrelseledamöter.
Kort beskrivning av nya styrelseordförande samt ledamöterna:
 • Robin Stenman (ordf.), är styrelseledamot och VD Tourn sedan september 2010. Robin har lång erfarenhet inom programmering och har även studerat juridikstudier på Stockholms Universitet. Robin grundade Bolaget TOURN och har sedan dess varit aktiv i Bolaget som VD. Genom TOURN startades HUBSO som ett internt projekt av Robin som senare bolagiserades till HUBSO AB. Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Game Chest group AB (Publ), samt GOMI Capital AB (publ). Styrelseledamot och vd i Northern Care AB. Styrelseledamot i Stenman & Carlén AB samt Charge AB.

 • Luca Di Stefano (ledamot) är investerare och styrelseproffs  och grundare av flertalet bolag inom media och IT. Bolag som både har noterats och köpts upp.  Luca har haft en aktiv roll som VD/Operativt ansvarig och i olika  styrelsen för olika tillväxtbolag sedan 2017. Kommer senast från posten som delägare och VD för den digitala marknadsföringsbyrån Brandson AB som senare köpte upp av Defsio media AB
 • Fredrik Petersson (ledamot) är Management Consultant, investerare och styrelseproffs. Fredrik har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar i tillväxtbolag i roller som bland annat CEO, CIO, CTO och utvecklingschef. Fredrik är även styrelseordförande i Sjöstrand Coffee och investmentbolaget Torrahf Invest AB samt styrelseledamot i konsultbolaget Tingent bland annat. Fredrik är utbildad vid Uppsala Universitet med inriktning Pol Mag och har läst vid University of Texas, Austin.
 • Alexander Winqvist (ledamot), född 1989, har varit VD för Orgo Tech AB sedan april 2019. Alexander har en bakgrund i den globala TMT-sektorn med Modern Times Group MTG AB främst med fokus på sina digitala initiativ inom MTGx som VP för M&A och Corporate Development . Alexander har också erfarenhet av M&A- / investment banking consulting. Alexander har en M.Sc. Business Administration and Economics från Stockholms universitet.
 • Till revisor valdes Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag. Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag har meddelat bolaget att Jan Hamberg auktoriserad revisor kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att godkänna ny bolagsordning.
 • Stämman beslutde om styrelsens bemyndigande asveende beslutande om nyemission enligt styrelsens förslag.
 

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2020-05-26.
 

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar