Kommuniké från extra bolagsstämma i HUBSO Group AB (publ)

Report this content

Idag, 19 februari 2021, höll HUBSO Group AB extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Styrelsens förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Spotlight Stock Market och bolagets webbplats, www.hubsogroup.com.

Punkt 7. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner. 

Punkt 8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner.

Punkt 9. Beslut om förvärv av aktier i HUBSO AB

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om förvärv av aktier i HUBSO AB.

Punkt 10. Beslut om nyemission genom kvittning

Stämman beslutade om nyemission genom kvittning enligt styrelsens förslag.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade om bemyndigande enligt styrelsens förslag.
 

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt. 
 

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson, VD

ir(at)hubsogroup.com

www.hubsogroup.com

 

HUBSO Group i korthet:

HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e- handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS- produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

Prenumerera

Dokument & länkar