• news.cision.com/
 • Hubso Group/
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i ORGO TECH AB // Tillträde av 83.5% av aktierna i HUBSO AB 2020-04-15

Kommuniké från extra bolagsstämma i ORGO TECH AB // Tillträde av 83.5% av aktierna i HUBSO AB 2020-04-15

Report this content

Idag höll ORGO TECH AB extra bolagsstämma där det bl.a. enhälligt beslutades att godkänna förvärvet av HUBSO AB varpå stämman efterföljdes av att bolaget tillträdde de förvärvade aktierna i HUBSO AB. Tillträdet var villkorat, som kommunicerats den 13’e mars, av stämmans godkännande efter att godkännande från Aktiemarknadsnämnden, som kommunicerats den 20’e mars, tidigare erhållits.  
I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Styrelsens förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.orgotech.com

 
 • Beslut om förvärv av aktier i HUBSO AB
  Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag och besluta om förvärv av aktier i HUBSO AB

 
 • Beslut om nyemission genom kvittning
  Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag och besluta om nyemission av 62,614,645 aktier till säljarna av HUBSO AB där betalning för aktierna sker genom kvittning av skuld. 

 
 • Beslut om ny bolagsordning
  Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag och besluta om ny bolagsordning. 

 
 • Beslut om bemyndigande till styrelsen 
  Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.


Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt. 

Som en följd av dagens händelsen har även villkoren för förvärvet av resterande aktier i HUBSO, som kommunicerats den 14’e april, uppfyllts var på tillträdet att dessa aktier, och där till hörande händelsen, är planerat att ske skyndsamt.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

 

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera