Kommunike i Orgo Tech AB

Report this content

Vid årsstämma den 24 april 2019 i Orgo Tech AB fattades följande beslut.

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning

  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

  • Stämman beselutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter

  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag avseende omval av styrelseledamöterna Jesper Karlström, Christian Kronegård, Björn Mannerqvist, Mathias Palmqvist och Marcus Petersson samt omval av Christian Kronegård som styrelsens ordförande. Till revisor valdes Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag. Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag har meddelat bolaget att Jan Hamberg auktoriserad revisor kommer verka som huvudansvarig revisor.

  • Stämman beslutde om styrelsens bemyndigande asveende beslutande om nyemission enligt styrelsens förslag. Se tidigare kommunicerat.

  • Stämman beslutade om ersättningspolicy enligt styrelsens förslag. Se tidigare kommunicerat.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist

Verkställande Direktör

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.  

Prenumerera

Dokument & länkar