Kompletterande information om finansieringsavtal som ingicks i samband med kommunicerat förvärv

Report this content

Finansieringsavtalet gällande ett lån om MSEK 3.5 som ingicks i samband med inkråmsförvärvet av Magemail löper med förfallodag 2020-01-30 och med marknadsmässiga villkor för ett kortfristigt lån. Långivaren är en extern ej närstående privatperson.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 September 2019.

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar