Komplettering: HUBSO förvärvar bolaget Per Lei Sweden

Report this content

I anledning av pressmeddelandet tidigare denna dag gällande HUBSOs förvärv av 66,6% av aktierna i Per Lei Sweden AB och som återges i sin helhet nedan, lämnas härmed följande komplettering angående antalet anställda, omsättning och eget kapital för Per Lei Sweden AB.    
 
Per Lei Sweden AB, som är ett relativt nystartat bolag bildades i början av 2020 och har vid förvärvstillfället inga anställda. Omsättningen under 2021 fram till 31 oktober 2021 uppgick till ca 385 TSEK, vilket är en ökning med 140 % jämfört med helåret 2020 dock med beaktande av att lanseringen av varumärket och produkterna skedde först i slutet av augusti 2020. Per den sista oktober 2021 uppgick det egna kapitalet till ca 400 TSEK. HUBSOs förvärv kompletterar HUBSOs produkt- och varumärkesportfölj och bedöms ge betydande möjligheter att utöka bolagets marknadsandelar och förstärka dess marknadsposition inom kosmetiksegmentet.  
 
HUBSO har idag förvärvat 66,6% av aktierna i Per Lei Sweden AB från dess grundare Jacklin Halef.  

Per Lei Sweden AB utvecklar, tillverkar och säljer kosmetikprodukter för ögon och ögonbryn under varumärket Per Lei Sweden. Varumärket lanserades för cirka ett år sedan och är idag etablerat med egen e-handel via https://perleisweden.com/ samt på över 30 skönhetssalonger och återförsäljare såsom Lyko.  Jacklin Halef är själv verksam inom kosmetik segmentet och har stor erfarenhet och renommé kring både ögon- och ögonfransprodukter.  

“Jag har följt Jacklin och hennes resa som entreprenör under flera år och nu senast med Per Lei. Det finns ingen mer passionerad för produkterna och varumärket Per Lei än Jacklin. Per Lei passar helt rätt in hos HUBSO och har flera starka nyckeltal för e-handel, såsom goda marginaler, låg returgrad och stark potential för sociala medier” säger Josefine Abrahamsson, VD för HUBSO.  

“Känns fantastiskt spännande och kul, och helt rätt att ingå ett partnerskap med HUBSO. Vi kompletterar varandras kompetenser och erfarenheter. Med gemensamma krafter och betydande resurser kan vi nu ta varumärket till nya höjder”, säger Jacklin Halef, grundare av Per Lei Sweden AB.  

Förvärvet av 66,6% av Per Lei Sweden AB genomfördes av det helägda dotterbolaget HUBSO AB mot en köpeskilling om totalt 1,5 MSEK.  

HUBSO ser stor potential i att vara den givna huben för entreprenörer och kreatörer som vill accelerera utvecklingen och tillväxten av sina företag/produkter.  

Samarbetet och delägarskapet kring Per Lei genomförs enligt den strategi som HUBSO tillämpar innefattande bolagisering av det aktuella varumärket i ett gemensamt bolag med entreprenören/influencern ägda bolag. Det baserat på stor transparens och öppenhet med gemensamt framtagna finansiella mål, visioner och marknadsstrategier.  

Se och följ varumärket vidare här:  
https://www.instagram.com/perleisweden/  
https://perleisweden.com

 
Information  
Denna information är sådan information som HUBSO Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 november 2021 kl. 14.30 CET. 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Josefine Abrahamsson, VD 
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet: 
HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel vars huvudsakliga tjänst består av en unik e-handelsplattform för influencers och kreatörer som med stöd av HUBSO:s starka kompetens och erfarenhet inom e-handel, varumärkes- och produktutveckling samt marknadsföring vill skapa och utveckla egna varumärken och produkter. HUBSO tar tillsammans med influencers fram design, produktionslinje, strategi och varumärke, som influencers marknadsför bl. a via sociala medier. 
 

Prenumerera