Kvartalsrapport 1

Report this content

Orgo tech har nu fullgjort årets första kvartal vilket varit mycket händelserikt. Vi har arbetat hårt med slutfasen av integrationen samt utvecklingen av bolagets förvärv Magemail samtidigt som vi utvärderat ytterligare möjligheter till förvärv och expansion. Den 13’e mars ingick Orgo Tech avtal om att förvärva HUBSO AB. HUBSO grundades 2017 med första verksamhetsår 2018 och agerar på den nordiska marknaden. Bolaget har utvecklat en unik plattform för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencer endast behöver marknadsföra varumärket. Försäljningen sker främst via webbshoppar som HUBSO satt upp och äger. Exempel på webbshoppar som HUBSO hanterar är bybianca.se, shop.sannealexandra.se och rebeccastella.com.

HUBSO har visat historiskt stark tillväxt och har vuxit från en omsättning om ca. MSEK 4.8 under 2018 till MSEK 16.5 under 2019 och för 2020 har HUBSO ett omsättningsmål om MSEK +45. Vad avser årets första kvartal visar preliminära siffror på att HUBSO vuxit med ca. 272% jämfört med motsvarande period föregående år vilket understryker den tillväxtresa bolaget för närvarande genomgår och det är med stor entusiasm vi ser fram emot att fortsätta utveckla och växa bolaget i samma takt över de kommande åren. Med HUBSO har det även identifierats flertalet synergiområden med våra nuvarande produkter/tjänster samt kompetens. Vi ser att detta förvärv kan kompletteras med vår nuvarande erfarenhet inom e-handel samt webbplatsoptimering och ger goda möjligheter till att ta tillvara på hela den potentiella produktportföljen för att således kunna accelerera tillväxten av HUBSOs samt Orgo Techs nuvarande tillgångar. Utöver detta har vi, som tidigare kommunicerats, kontinuerligt fortsatt vår utveckling av bolagets produkter och tjänster med syfte att tillhandahålla en produkter i linje marknadsefterfrågan med kontinuerligt förbättrade, samt nya, funktioner med strävan om att ligga i framkant av vad vår målgrupp efterfrågar samt fortsatt bidra till högsta möjliga kundnytta.

 

Givet rådande situation är det omöjligt att inte benämna den rådande pandemin. COVID-19 spridning över världen har knappast undgått någon och har påverkat oss alla på ett eller flera sätt. Vi på Orgo Tech var tidiga med att införa rutiner och processer för att minimera påverkan på bolagets samt våra medarbetare. COVID-19 har slagit hårt på alla världens ekonomier och påverkat konsumenternas beteende. Vi har märkt att dessa påverkat våra klienter både positivt och negativt. I det stora hela har vi hittills inte noterat någon större påverkan på vårt netto men vi fortsätter att bevaka utvecklingen. Med detta sagt är utfallet för kvartalet positivt med en nettoomsättning om ca. TSEK 513 med ett EBITDA-resultat om ca. TSEK 61 vilket kan jämföras med en nettoomsättning om TSEK 324 med ett EBITDA om ca. TSEK -592 för motsvarande period föregående år. Detta ser vi som mycket positivt och som ett kvitto på att den strategi som initierades under 2019 ger effekt och att vi kan visa ett positivt EBITDA för kvartalet. Utöver detta kan även noteras att Bolagets senaste förvärv HUBSOs siffror inte är inräknade i denna kvartalsrapport då tillträde skedde efter kvartalets slut. Vi kan därför se fram emot att börja tillgodoräkna oss HUBSOs bidrag under årets kommande kvartal. 2020 har således startat mycket positivt för Orgo Techs och vi kommer fortsätta arbeta hårt för att kunna verka agilt samt skapa fortsatta förutsättningar att växa med lönsamhet. Orgo Tech besitter ett mycket kompetent team med relevanta produkter och verkar i ett ekosystem som konstant vidgas med nya möjligheter. Parallellt med fokus på produktutveckling pågår det ett ihärdigt arbete med att leta och utvärdera nya möjligheter till förvärv, både av produkter samt bolag och det är med stor entusiasm jag ser fram emot att fortsätta in i nästa kvartal på inslagen bana.
 

Omsättning

Nettoomsättningen under det första kvartalet 2020 uppgick till 512 880 (324 417) SEK. Intäktsökningen lämfört med motsvarande period föregående år härleds främst till bidragen från Bolagets SaaS-produkt Magemail.

 

Finansiell utveckling

Resultatet under det första kvartalet 2020 uppgick till -617 631 (-573 861) SEK. Under Q1 2020 har resultatet huvudsakligen påverkats negativt av de finansierings- samt avskrivningskostnader som uppkommit i relation till förvärvet och integrationen av Magemail. Bolaget har även haft kostnader i relation till det arbete som gjordes med förvärvet av HUBSO under årets första kvartal som påverkar resultatet.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

 

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar