Kvartalsrapport 1 - 2021

Report this content

Q1 hade en tillväxt om 125%, jämfört med motsvarande period 2020, med lönsamhet för verksamhetsbolaget HUBSO. Sverige är en marknad med många starka influencers och HUBSO har idag några av Sveriges absolut främsta influencers varumärken i sin portfölj. Under kvartalet signerade HUBSO även sin första internationella influencer, med möjlighet att gemensamt bolagisera.
2021 har börjat positivt och vi rör oss med stormsteg mot de mål som vi har satt upp för 2021. Q1 är normalt sett en period som brukar vara något lugnare för HUBSOs varumärken och branschen.

VD kommentar

Efterfrågan på HUBSOs varumärken är fortsatt god och fokusvarumärken har under Q1 visat omsättningstillväxt. Det är därför extra roligt att Q1 påvisar en så pass stark tillväxt jämfört med samma period förra året.

Organisationen har inte bara levererat tillväxt i de befintliga varumärkena utan har även lyckats växa familjen med fler varumärken. Det är med glädje och stolthet som vi på HUBSO välkomnar Emelie Lindmark till oss, då vi tycker att Emelie kompletterar HUBSOs geografiska profil på ett ypperligt sätt. Emelie är mer känd på Instagram som Emitaz med 1,4 M följare, har en internationell publik och bor sedan några år tillbaka i Barcelona. Emelie kommer att lansera kläder och accessoarer med oss med start under andra halvåret 2021. Arbetet med hennes första lansering är redan i full gång och det är spännande att följa hur vi nu bygger ett nytt varumärke med en delvis ny geografisk närvaro.

Vi fortsätter att kombinera redan etablerade personliga varumärken med ett förtroende hos kunden på ett bra sätt, där vi tillsammans med datadriven produktutveckling fortsätter skapa relevanta och starka varumärken. Modellen som vi tagit fram är skalbar och har fungerat bra i Norden, vilket gör det extra spännande att nu påbörja den internationella expansionen. Våran totala räckvidd på Instagram genom våra profiler överstiger nu 4,4 miljoner, och fortsätter att växa.

Nettoomsättningen för HUBSO under Q1 2021 var 8 180 (3 639) ksek, vilket ger en tillväxt med 125% jämfört med samma period 2020. HUBSO redovisar ett EBITDA för perioden om 289 (-456) ksek, vilket är en klar förbättring mot jämförbar period 2020. Antalet ordrar under Q1 2021 var ca 13 000 stycken, vilket är en ökning med 69% jämfört med motsvarande period 2020.

För koncernen genererades en nettoomsättning under årets första kvartal om ca 8 471 (512) ksek med ett EBITDA om 33 (60) ksek. Intäktsökningen jämfört med Q1 2020 härleds till bidragen från bolagets förvärvade tillgång HUBSO.

De kommande 3 kvartalen kommer HUBSO Group fortsätta att fokusera på tillväxt och möjliggöra för nya varumärken och profiler. Intresset från profiler att jobba tillsammans med HUBSO har vi sett ökat och det är förstås mycket roligt, då vi ser detta som en kvalitetsstämpel på det arbetet vi gör.

HUBSO kommer även att lansera ett eget inhouse varumärke, som planeras att ha en första lansering redan innan sommaren. Grunden till varumärket kommer från den data och de insikter som HUBSO fått genom åren och genom de lanseringar som skett. Vi kommer naturligtvis följa denna första historiska lansering med spänning.

Jag vill passa på att tacka hela organisationen för det fantastiska jobbet de gör. Det möjliggör att vi tillsammans med våra profiler kan nå de mål och drömmar som vi tillsammans satt upp.

Bästa hälsningar,
Josefine Abrahamsson VD HUBSO Group

OMSÄTTNING

Nettoomsättningen för koncernen under det första kvartalet 2021 uppgick till SEK 8 471 251 (512 880). Intäktsökningen jämfört med motsvarande period föregående år härleds till bidragen från bolagets förvärvade tillgång HUBSO. Räkenskaperna från HUBSO är inräknade per förvärvsdatumet 2020-04-15.

FINANSIELL UTVECKLING

Resultatet under det första kvartalet 2021 uppgick till SEK -4 523 943 (-617 631). Under Q1 2021 har resultatet huvudsakligen (SEK 4 311 794) påverkats negativt av de goodwillavskrivningar som uppkommer i relation till förvärvet av HUBSO. Detta görs enligt K3 med en avskrivningsperiod om 5 år.

För fullständig rapport se bifogad pdf. 

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson
VD, Hubso Group AB
josefine(at)hubsogroup.com
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:

HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel. Bolagets huvudsakliga produkt/varumärke består av HUBSO som är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Bolaget innehar även varumärkena Magemail och IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera