Kvartalsrapport 3

Report this content

Orgo Tech har nu fullgjort årets tredje kvartal vilket varit det mest händelserika sedan jag tillträdde som VD för Bolaget. Under kvartalet har vi genomfört och tillträtt förvärvet av Magemail, en ledande leverantör av programvaror för e-postmarknadsföring på den Adobe-ägda open source e-handelsplattformen Magento. Detta förvärv gjordes i enlighet med tidigare kommunikation gällande att Bolaget har som ambition att utöka sin produktportfölj och bredda vårt erbjudande. Det är med stor entusiasm vi fortsätter med integrationen av Magemail med ambition om att fortsätta investera i- samt vidareutveckla produkten.

Parallellt med ovan pågår ett kontinuerligt utvärderingsarbete av potentiella förvärv vad avser kompletterande bolag och produkter och vi ser goda möjligheter till att fortsätta utveckla bolaget på inslagen bana. Som tidigare kommunicerat har Bolaget under den senaste tiden fört förhandlingar i relation till ingånget LOI avseende potentiellt förvärv av ett e-handelsbolag. Dessa förhandlingar fortgår parallellt med ytterligare diskussioner med andra intressanta målbolag med ambitionen att hitta förvärv som bidrar till bästa möjliga värdeutveckling för Bolaget och dess aktieägare.

Under årets tredje kvartal ser vi en intäktsökning jämfört med föregående kvartal vilket hänförs till det positiva bidraget från ovan nämnda förvärvet av Magemail tillsammans med en tillfälligt ökad aktivitet i Bolagets konsultverksamhet. Vad gäller övrig verksamhet har fokus som tidigare kommunicerats legat på intern produktutveckling vilket vi som bolag har för ambition att fortsätta med och det är med stor entusiasm vi fortsätter integrations- och utvecklingsarbetet av Magemail samt av våra övriga produkter och uppdrag.

Omsättning

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2019 uppgick till 565 083 (773 130) SEK. Kvartalets intäktsminskning jämfört med motsvarande period för 2018 beror som tidigare kommunicerat på ett ökat fokus på produktutveckling, dock ser vi en intäktsökning jämfört med föregående kvartal hänfört till förvärvet av Magmail samt tillfälligt ökad aktivitet i Bolagets konsultverksamhet.

Finansiell utveckling

Resultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick till  -538 148 (-528 241) SEK. Det något lägre resultatet jämfört med motsvarande period föregående år beror på den intäktsminskning som skett till följd av den tidigare kommunicerade planen om ett ökat fokus på intern produktutveckling.

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2019.

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar