Kvartalsrapport 3

Report this content

HUBSO Group har nu genomfört årets tredje kvartal, vilket har varit mycket intensivt. I relation till förvärvet av HUBSO AB genomgick koncernen omnoteringsprocess på Spotlight Stock Market som pågick under stora delar av kvartalet och bolagets aktie återinfördes på Spotlights ordinarie lista den 21 september. Efter denna omnotering genomförde bolaget en emission som inbringade MSEK 5 för att ytterligare kunna fokusera på att accelerera vår underliggande huvudaffär i HUBSO AB samt stärka bolagets balanser.

Parallellt med denna process har vi fortsatt den intensiva expansionsresa vi inledde under tidigare kvartal. Majoriteten av vårt fokus har legat på att fortsätta växa affären i vårt senaste förvärv och dotterbolag vilket vi f ramgångsrikt lyckats genomföra även under denna period. Under kvartalet hade HUBSO ca. 12 000 ordrar, vilket är en nästan 100% ökning jämfört med motsvarande period 2019. Vi har även lyckats utöka antal varumärken med 200% från 3 st i Q3 2019 till dagens 9 st. Omsättningen under årets tredje kvartal i HUBSO AB om ca. MSEK 6.6 representerar en 78% ökning jämfört med motsvarande period föregående år. EBITDA-resultatet för HUBSO AB har även det förbättrats avsevärt och HUBSOs Q3-EBITDA om MSEK -0.3 representerar en förbättring om hela 269% jämfört med Q3 2019. Detta ser vi mycket positivt på då HUBSO dag för dag optimerar sin affärsmodell och funnit den modell som möjliggör fortsatt stark tillväxt med lönsamhet. För koncernen genererades en omsättning under årets tredje kvartal om ca. MSEK 6.9 med ett EBITDA- om MSEK -0.51 som kan jämföras med en omsättning om MSEK 0.57 med ett EBITDA-resultat om MSEK -0.45 för motsvarande period föregående år. Intäktsökningen jämfört med Q3 2019 härleds till bidragen från Bolagets förvärvade tillgång HUBSO AB.

Som tidigare kommunicerat kliver jag av VD-posten och fortsätter med andra uppdrag inom gruppen. Jag vill med detta ta tillfället i akt och tacka för den tid jag haft som VD för bolaget. Mycket har hänt med bolaget sedan jag anslöt i början av april 2019. Det har varit otroligt roligt att fått vara del av denna transformationsresa och det ska bli minst lika spännande att följa den tillväxtresa bolaget för närvarande genomgår. Det är med stor entusiasm och tillit jag lämnar över rodret till vår nya VD samt medgrundare av HUBSO AB Josefine Abrahamsson och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Alexander Winqvist, VD HUBSO Group AB

NÅGRA ORD FRÅN TILLTRÄDANDE VD

Det var för tre år sedan som jag och influencertechbolaget Tourn formade idén om att skapa en e-handelsinkubator. En hub där vi skulle samla olika typer av influencers och tillsammans med dem bygga f ristående D2C-varumärken, f rämst inom livsstilssegmentet. Idag är HUBSO ett väletablerat bolag som har gjort verklighet av ambitionerna. Och tillsammans med några av Sveriges f rämsta profiler bygger vi D2C-varumärken inom främst livsstilssegmentet. Det har varit en otroligt utvecklande och rolig resa, där vi med ganska små medel tillsammans med ett starkt driv och en utmanande approach mot traditionell produktion och retail, lyckats etablera oss snabbt och väl. Ett exempel på det som man kan nämna är LXA the label, vilket är ett av våra senast lanserade varumärken tillsammans med Linn Ahlborg. Vi sålde kläder för 3.6 miljoner kr på under 3 timmar på lanseringen.

HUBSO har sedan start byggt upp en kärna och inf rastruktur med sälj, marknad, produktion, branding, e-handel och kundtjänst. Det har hela tiden varit viktigt för oss att snabbt kunna ta fram ett helt nytt eller anpassa varumärken, där produktionen styrs på kundens faktiska efterf rågan. På så vis kan vi få starka varumärken och produkter som direkt vänder på lagret, vilket har varit viktigt i HUBSOs tillväxtresa.

Det har varit hårt arbete och många learnings för att komma dit vi är idag, men känslan är att vi bara har börjat. Det känns därför extra kul och som ett naturligt steg att nu få kliva in i rollen som VD för HUBSO Group AB.

Och jag vill även passa på att tacka Alexander för ett väl genomfört arbete och för att han varit med och gjort en så bra integration av HUBSO AB.

Josefine Abrahamsson, VD HUBSO AB / tillträdande VD HUBSO Group AB

 

OMSÄTTNING

Nettoomsättningen för koncernen under det tredje kvartalet 2020 uppgick till 6 916 981 (565 083) SEK. Intäktsökningen jämfört med motsvarande period föregående år härleds till bidragen från Bolagets förvärvade tillgång HUBSO AB. Räkenskaperna från HUBSO AB är inräknade per förvärvsdatumet 2020-04-15.

FINANSIELL UTVECKLING

Resultatet under det tredje kvartalet 2020 uppgick till -5 470 751 (-538 148) SEK. Under Q3 2020 har resultatet huvudsakligen påverkats negativt av de avskrivningskostnader som uppkommit i relation till förvärvet av HUBSO AB.

För mer information, kontakta bolaget på:

Hubso Group AB
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

Hubso Group  i korthet:

Hubso Group inriktar sin verksamhet mot e-handel, utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter/varumärken består av HUBSO, Magemail samt IMGO. HUBSO är en unik e-handelslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera