Lägesrapport från verkställande direktör i ORGO TECH

Report this content

Min inledande tid som VD har jag dedikerat till att skapa mig en en tydlig bild av bolaget utifrån var det varit, var det är och var jag vill att det ska.

Bolaget har en kompetent grupp medarbetare som under senaste tiden varit splittrat i sin målbild. Jag ser en tydlig och stor potential i dess tekniska förmåga och har beslutat att bolaget till absolut största delen ska utveckla egna produkter. Detta kommer kortsiktigt belasta omsättningen men på sikt stärka bolagets produktportfölj för att över tid skapa aktieägarvärden och vinster.

Vidare ser jag möjligheten till att genomföra förvärv och har intensifierat arbetet med att finna potentiella förvärvsobjekt. Jag ser ingen begränsning i att genomföra större eller mindre förvärv, utan ser till långsiktighet och aktieägarvärden som huvudfokus vid ett genomförande. Målet är att söka upp bolag med intressanta tjänster och produkter, globala eller nationella, som kan visa på ett positivt kassaflöde. Med detta sagt ser jag nu månader av hårt arbete framför mig, innehållandes intensiva dialoger med såväl mina medarbetare som med möjliga förvärvsobjekt och rådgivare.

Avslutningsvis ser jag med öppna ögon och med tillförsikt på kommande kvartal och de möjligheter tiden kommer att ge oss för att utveckla detta bolag till ett värdeskapande och ett i alla avseenden aktieägarvänligt.

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Verkställande Direktör
ir(at)orgotech.com
www.orgotech.com

Eller:

Christian Kronegård

Styrelseordförande 

Orgo Tech i korthet:
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar