Lägesuppdatering från VD

Report this content

Arbetet med bolagets senaste förvärv av magemail.co är i full gång och integrationen av de produkter och system som förvärvet medfört går enligt plan. Vi har genom en effektiv transferering av tillgångarna tidigare än planerat kunnat börja skifta fokus till att vidareutveckla produkten för att kunna tillhandahålla en effektivare och bättre produkt för våra kunder. Vi har även under denna initiala period påbörjat synergi-arbetet för att kunna realisera så många av synergierna så snabbt som möjligt för att på så sätt växa marginalerna. Utöver detta ser vi initialt att magemail.co efter övertagande levererar en omsättning i linje med förväntningarna vilket ger en bra grund för vidareutveckling av, samt investeringar i produkten.

Parallellt med ovan pågår ett kontinuerligt utvärderingsarbete av potentiella förvärv vad avser kompletterande bolag och produkter och vi ser goda möjligheter till att fortsätta utveckla bolaget på inslagen bana. Vad gäller övrig verksamhet har fokus som tidigare kommunicerats legat på intern produktutveckling vilket vi som bolag har för ambition att fortsätta med och det är med stor entusiasm vi fortsätter integrations- och utvecklingsarbetet av magemail.co samt av våra övriga produkter och uppdrag.

I relation till avsiktsförklaring avseende potentiellt förvärv av e-handelsbolag gäller fortfarande den tidsplan som tidigare kommunicerats.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar