Lägesuppdatering från VD

Report this content

Arbetet med bolagets senaste förvärv av Magemail är i full gång och integrationen av de produkter och system som förvärvet medfört fortgår. Som tidigare kommunicerat har vi parallellt med integrerandet av Magemail börjat vidareutveckla produkten för att kunna tillhandahålla en effektivare och bättre produkt för våra existerande- samt potentiella kunder. I relation till detta har vi idag publicerat en ny produkthemsida, getmagemail.com, som på ett mycket enklare och snabbare sätt kommunicerar produkten och dess funktioner. Ambitionen är att detta ska genomlysa hela produkten då vi kontinuerligt arbetar med att göra vår produkt mer effektiv och att på så sätt driva värde både för våra kunder samt aktieägare. Då fokus under denna initiala period legat på övertagande/integration har majoriteten av våra operationella resurser lagts på att underhålla och supportera kundbasen vilket medfört en stabil omsättning i linje med de månatliga nivåer vi tog över Magemail på. Denna nivå är lägre än den genomsnittliga månatliga omsättningen LTM (last twelve months) vid övertagandet vilket har varit förväntat och vi ser därför goda möjligheter att under 2020 skifta fokus till att växa kundbasen samt fortsätta synergi-arbetet för att effektivisera marginalerna.

Parallellt med ovan pågår ett kontinuerligt utvärderingsarbete av potentiella förvärv vad avser kompletterande bolag och produkter och vi ser goda möjligheter till att fortsätta utveckla bolaget på inslagen bana. Vad gäller de avbrutna förhandlingarna avseende förvärv av e-handelsbolag utvecklades inte målbolaget som prognostiserat och det sågs därför ingen nytta i att fortsätta förhandlingarna under de parametrar som tidigare överenskommits. Detta tycker vi självklart är tråkigt men jag ser det även som en styrka då vi noggrant analyserar marknaden och potentiella målbolag för att söka bästa möjliga affär för Orgo Tech och dess aktieägare. Med bakgrund i detta fortsätter vi vårt hårda arbete med att utvärdera potentiella möjligheter och vi har för närvarande flertalet diskussioner pågående.

Vad gäller övrig verksamhet har fokus som tidigare kommunicerats legat på intern produktutveckling vilket vi som bolag har för ambition att fortsätta med och det är med stor entusiasm vi fortsätter integrations- och utvecklingsarbetet av Magemail samt av våra övriga produkter och uppdrag.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar