Lägesuppdatering från VD

Report this content

I relation till utvecklingen i Sverige och världen är det oundvikligt att inte börja denna lägesuppdatering utan att nämna den svåra situation vårt samhälle befinner sig i relaterat till COVID-19. Vi på Orgo Tech gör allt vi kan för att justera vår vardag efter de nya förutsättningar som råder vilket hittills fungerat mycket bra. Vi har tidigt kunnat anpassa hur vi arbetar för att minimera eventuell exponering/spridning av COVID-19 tillsammans med våra kunder och partners och fortsätter arbeta hårt för att driva bolagets utveckling.

Om vi skiftar fokus till Orgo Tech så ser vi att ovan nämnda situation inte haft någon större inverkan på Bolagets produkter och tjänster. Initiala siffror visar på att Bolagets produkt Magemail fortsätter leverera enligt förväntningar under mars. Detta ser vi som en mycket god indikation på att vi som Bolag kan fortsätta fokusera på att effektivisera och utveckla våra produkter och tjänster även under dessa turbulenta tider.

Vad avser arbetet med genomförandet av förvärvet av HUBSO pågår det i full fart. Under veckan beviljade aktiemarknadsnämnden Tourn International AB dispens avseende budplikt, detta är mycket positivt då ett av de huvudsakliga villkoren för genomförandet av transaktionen nu är uppfyllt och vi ser nu fram emot att fortsätta jobba hårt för att genomföra affären. HUBSO står inför en mycket spännande resa, bolaget har under 2020 redan lyckats knyta till sig två stycken nya profiler/samarbetspartners som kommer generera effekt fr.o.m. Q2 och framåt. Detta ser vi som ett kvitto på att HUBSOs erbjudande till sina partners ligger helt rätt i tiden och att förutsättningarna för att fortsätta växa är mycket goda. Det är med stor spänning Orgo Tech följer bolaget samtidigt som vi jobbar intensivt mot att genomföra förvärvet.

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com
 

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar