• news.cision.com/
  • Hubso Group/
  • Lägesuppdatering gällande förvärvet av HUBSO AB - Tourn erhåller dispens från Aktiemarknadsnämnden

Lägesuppdatering gällande förvärvet av HUBSO AB - Tourn erhåller dispens från Aktiemarknadsnämnden

Report this content

Orgo Tech AB (“Bolaget”) har informerats om att Aktiemarknadsnämnden beslutat att medge Tourn International AB dispens från skyldigheten att buda på samtliga aktier i Bolaget, för det fall den extra bolagsstämman i Bolaget den 2020-04-15 beslutar om förvärv av HUBSO i enlighet med styrelsens förslag enligt den kallelse som publicerades 2020-03-17. Aktiemarknadsnämndens beslut är villkorat av att aktieägarna inför den extra bolagsstämman i Orgo Tech AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Tourn International högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Tourn International AB.

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com


 

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar