Månadsrapport Orgo Tech juli 2018

Report this content

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) hade under juli 2018 en omsättning på 0,3 MSEK (0,1 MSEK).

Under juli 2018 hade bolaget en omsättning på 0,3 MSEK, vilket är en ökning med 200% jämfört med juli 2017 (0,1 MSEK).

ORGOWEBB

Orgo Tech har slutfört bolagets första projekt inom ramen för det nya varumärket ORGOWEBB. Bolaget har byggt ett system som hämtar in data från flera olika källor som sedan redovisas i en sammanfattad vy. Med detta system kan kunden enkelt se vilka reklamannonser och delar av sina undersidor som genererar mest trafik och intäkter. Styrelsen bedömer att ett stort antal företag i dagsläget kan mäta sin trafik, men har svårigheter att kunna sammanföra flera olika kanaler som är oberoende av varandra i ett och samma system.

IMGO

Under perioden har bolaget fortsatt att vidareutveckla IMGO. IMGO kan som ett resultat därav ta emot fler bilder samtidigt för optimering jämfört med tidigare. Detta minskar tiden drastiskt vid större mängder av bilder som ska optimeras.

För mer information kontakta:

VD, Mathias Palmqvist

08 - 121 53 890

ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera