ORGO breddar produktutvecklingen

Report this content

Stockholm, 2019-03-25

ORGO har inlett utvecklingen av ett CMS för lead-generation som på sikt ska integreras med bolagets bildoptimeringsprodukt IMGO. Bolagets CMS har till syfte att förenkla och snabba på uppdateringar av annonser och annat innehåll på hemsidor. Vidare ska systemet möjliggöra för bolag att simultant kunna genomföra uppdateringar av innehållet på flera olika  webbadresser.

Samtidigt som utvecklingen av interna projekt fortgår “scannar” ORGO av marknaden för förvärv av produkter och tjänster. Fokus under kommande kvartal är som tidigare kommunicerats förvärv och produktutveckling vilket betyder att bolagets intäkter under kommande kvartal kommer vara blygsamma.

//

För mer information, kontakta bolaget på:

VD, Thomas Jansson,

Christian Kronegård,
IR-ansvarig & styrelsens ordförande
ir(at)orgotech.com
www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet:
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar