Orgo Tech AB (publ) ingår LOI med Schweiziskt e-handelsbolag

Report this content

Stockholm 2019-07-17

Orgo Tech AB (publ) (“Orgo Tech”) ingår avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av ett Schweiziskt e-handelsbolag med inriktning på konsumentprodukter (B2C). Bolaget har en global kundkrets och är verksamma i Asien och Europa. Bolagets prognostiserade omsättning för 2019 är över 50 MSEK med positivt resultat med stor tillväxtpotential.

Köpeskillingen uppgår till 145 MSEK och betalas genom nyemitterade aktier i Orgo Tech på en kurs om 3 SEK per aktie. Affären är villkorad på säkrad finansiering av målbolagets tillväxtplan. Sedvanlig Due Diligence påbörjas omedelbart och en eventuell affär beräknas genomföras under kvartal 3.

Alexander Winqvist, VD Orgo Tech kommenterar: 

Genom Orgo Techs expertis inom digitala produkter ser jag goda möjligheter att tillsammans med målbolaget, på ett effektivt sätt, utveckla befintliga plattformar och underliggande affär för att driva en snabbare tillväxt. Vid en eventuell affär skulle Orgo Tech få en stor exponering mot nya marknader med goda möjligheter att bredda nuvarande affär.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com


Denna information är sådan information som Orgo Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019.


Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar