Orgo Tech återinför likviditetsgaranti

Report this content

Orgo Tech har beslutat att återinföra en likviditetsgaranti för bolagets aktie. I likhet med tidigare kommunikation rörande bolagets likviditetsgaranti bedöms likviditeten i aktien vara god, dock har bolaget beslutat att återinföra likviditetsgarantin för att säkerställa efterlevnad av Spotlights regelverk samt att tillhandahålla en fortsatt god handel i bolagets aktie. Bolaget har ingått avtal med Sedemera Fondkommission och likviditetsgarantin beräknas att börja gälla under pågående vecka (vecka 21).

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist
Verkställande Direktör
ir(at)orgotech.com
www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.  

Prenumerera

Dokument & länkar