Orgo Tech avbryter förhandlingar avseende förvärv av e-handelsbolag

Report this content

Orgo Tech meddelar idag att Bolaget valt att avbryta förhandlingarna gällande potentiellt förvärv av e-handelsbolag som kommunicerades den 17 juli 2019. Beslutet grundar sig i en affärsmässig bedömning, då målbolaget inte har utvecklats i enlighet med prognos och att överenskomna parametrar för affären inte längre utgör ett tillräckligt attraktivt erbjudande för Orgo Tech och dess aktieägare.

Som tidigare kommunicerat pågår ett kontinuerligt utvärderingsarbete av potentiella förvärv vad avser kompletterande bolag och produkter och vi ser goda möjligheter till att fortsätta utveckla Bolaget på inslagen bana.

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com


Denna information är sådan information som Orgo Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019.

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar