Orgo Tech beslutar om riktad kvittningsemission

Report this content

Stockholm 2020-04-15

Styrelsen i Orgo Tech har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2020-04-15 beslutat om en riktad kvittningsemission om 12 390 316 aktier till en teckningskurs på 1,20 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om 14,868,379.2 kronor. Tecknare i den riktade emissionen är  Modelio AB, Navitex Trading AB, Eslom Capital AB, Lars Höckenström, Jesper Karlström, Rusky Capital AB, Mats Örndahl AB, Andalka Invest AB, Ellen Hedin, Zelect Consulting AB, Etapp AB, Växjö ByggFog AB, Per-Göran Svensson, Fastighetsbolaget Fönstret AB, Whitlock Invest AB och Niklas Oerum Gad.

 

Beslutet tas i relation till det villkorade avtal om att förvärva resterande 16.5% av HUBSO AB som kommunicerades den 2020-04-14.

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VDir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

 

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera