Orgo Tech förvärvar Magemail.co

Report this content

I relation till tidigare kommunikation är det med glädje jag delger att Orgo Tech idag har ingått ett avtal om att förvärva Magemail.co i form av ett inkråmsförvärv med beräknat tillträde till den 6’e September.

Köpeskillingen uppgår till USD 550,000 varav allt betalas kontant uppdelat på tillträde, 12 månader efter tillträde samt 18 månader efter tillträde.

Säljarna erhåller en potentiell earn-out om ca. USD 200,000 mätt på framtida nettoomsättning vs. historisk nettoomsättning. Earn-out utgår 6- respektive 12 månader efter tillträde och kan komma att variera både positivt och negativt beroende av uppnådd nettoomsättning under Earn-out-perioderna.

MageMail har etablerat sig som en ledande leverantör av programvaror för e-postmarknadsföring på den dominerande Adobe-ägda open source e-handelsplattformen Magento. Med en mogen produkt, robust funktionalitet, en innovativ prismodell har verksamheten framgångsrikt differentierat sig från konkurrens och visat upp en historisk stabil utveckling. Genom en särpräglad- och användarvänlig B2B-tjänst erbjuder bolaget en enkel och uppskattad lösning för deras kunder som på ett enkelt sätt kan skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. Affärsmodellen är SaaS-baserad och har en hög andel av återkommande månatlig omsättning. Magemail har under de senaste 12 månader genererat en nettoomsättning om ca. MSEK 3.0 med vinstmarginal om ca. 50%.

Orgo Tech ser Magemmail som ett mycket gott tillskott till nuvarande produktportfölj och ser med entusiasm fram emot att fortsätta utveckla och investera i produkten samt bredda nuvarande erbjudande till existerande- samt nya kunder. Bolaget har även för avsikt att undersöka möjligheten till att utöka Magemails erbjudande till ytterligare e-handelsplattformar för att på så sätt utöka den approcherbara marknaden. Utöver detta har Orgo Tech identifierat flertalet kostnadssynergier som kommer kunna realiseras på kort- till medellång sikt.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com


Denna information är sådan information som Orgo Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 Augusti 2019.


Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar