Orgo Tech ingår avtal om att förvärva HUBSO AB

Report this content

I relation till tidigare kommunikation är det med glädje jag delger att Orgo Tech idag har ingått ett avtal om att förvärva HUBSO AB.

 

Köpeskillingen uppgår till ca. MSEK 75.1 (för ca. 83.5 procent av kapitalet och ca. 92% av rösterna  i målbolaget) och betalas genom nyemitterade aktier i Orgo Tech (värderade till SEK 1.20 per aktie). Säljarna är New Equity Venture International som äger ca. 42.8% av kapitalet och Tourn International som äger ca. 40.7%. av kapitalet i målbolaget. Efter förvärvet kommer Orgo Techs nuvarande aktieägare äga ca. 13.8% av kapitalet. De övriga ägarna av HUBSO (ca. 16.5% av kapitalet och ca. 8% av rösterna) kommer bli erbjudna att deltaga i transaktionen på samma villkor som säljarna och således kan andel av kapitalet samt röster komma att justeras innan tillträde. Förvärvet är villkorat av att Orgo Techs aktieägare godkänner styrelsens förslag till beslut om förvärv på en extra bolagsstämma samt att Tourn international medges ett undantag från aktiemarknadsnämnden om skyldighet om budplikt. Styrelsen kommer inom kort gå ut med en kallelse till extra bolagsstämma och sedan presentera fullständiga handlingar och villkor senast två veckor före stämman.

 

VD kommentar:

Det är med glädje jag meddelar att bolaget ingått dessa förvärvsavtal. Efter utvärdering av HUBSO har det identifierats flertalet synergiområden med våra nuvarande produkter/tjänster samt kompetens. Vi ser att detta förvärv kan kompletteras med vår nuvarande erfarenhet inom e-handel samt webbplatsoptimering och ger goda möjligheter till att ta tillvara på hela den potentiella produktportföljen för att således kunna accelerera tillväxten av HUBSOs samt Orgo Techs nuvarande tillgångar.

 

Kort om HUBSO:

HUBSO grundades 2017 med första verksamhetsår 2018 och agerar på den nordiska marknaden. Bolaget har utvecklat en unik teknikplattform för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencer endast behöver marknadsföra varumärket. Försäljningen sker främst via webbshoppar som HUBSO satt upp och äger. Exempel på webbshoppar som HUBSO hanterar är bybianca.se, shop.sannealexandra.se och rebeccastella.com.


 

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020.


 

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar