Orgo Tech ingår finansieringsavtal i relation till förvärv

Report this content

I relation till tidigare kommunicerat inkråmsförvärv av Magemail.co har Orgo Tech ingått finansieringsavtal avseende upptagande av lån om MSEK 3.5. Målet är att hela köpeskillingen ska erläggas via såväl upptagande av lån som eget kapital.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2019.

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar