Orgo Tech ingår LOI i relation till potentiellt förvärv av HUBSO AB

Report this content

Stockholm 2020-03-04

Som tidigare kommunicerat är det en del av Orgo Techs strategi att parallellt med fokus på att fokusera på produktutveckling kontinuerligt utvärdera potentiella förvärvskandidater med syfte att komplettera och bredda nuvarande verksamhet. Med bakgrund av detta har Orgo Tech idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett bolagsförvärv av HUBSO AB.

HUBSO grundades 2017 med första verksamhetsår 2018 och agerar på den nordiska marknaden. Bolaget har utvecklat en unik teknikplattform för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter det tekniska medans influencer endast behöver marknadsföra varumärket. Försäljningen sker främst via webbshoppar som HUBSO satt upp och äger. Exempel på webbshoppar som HUBSO hanterar är bybianca.se, shop.sannealexandra.se och rebeccastella.com. Bolaget står inför en mycket spännande resa och redovisade en omsättningstillväxt på över 250 % under 2019 med en omsättning om ca. MSEK 16.5 med fortsatt stor tillväxtpotential.

Köpeskillingen uppgår till ca. MSEK 75.1 (för ca. 83.5 procent av kapitalet och ca. 92% av rösterna  i målbolaget) och betalas genom nyemitterade aktier i Orgo Tech (värderade till SEK 1.20 per aktie) och/eller reverser till säljarna. Säljarna är New Equity Venture International som äger ca. 42.8% av kapitalet och Tourn International som äger ca. 40.7%. av kapitalet i målbolaget. De övriga ägarna av HUBSO (ca. 16.5% av kapitalet och ca. 8% av rösterna) kommer bli erbjudna att deltaga i transaktionen på samma villkor som säljarna. Mer information gällande villkoren kommer att kommuniceras längre fram i förhandlingen. I och med detta kommer sedvanlig due diligence-process inledas för skyndsam fortsatt process.

VD kommentar:

Det är med glädje jag meddelar att bolaget ingått denna avsiktsförklaring. Efter initial utvärdering av HUBSO har det identifierats flertalet synergiområden med våra nuvarande produkter/tjänster samt kompetens. Vi ser att detta potentiella förvärv kan kompletteras med vår nuvarande erfarenhet inom e-handel samt webbplatsoptimering och ger goda möjligheter till att ta tillvara på hela den potentiella produktportföljen för att således kunna accelerera tillväxten av HUBSOs samt Orgo Techs nuvarande tillgångar.


 

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020.

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar