Orgo Tech ingår LOI i relation till potentiellt förvärv av SaaS-bolag

Report this content

Som tidigare kommunicerat är det en del av Orgo Techs strategi att parallellt med fokus på att fokusera på produktutveckling kontinuerligt utvärdera potentiella förvärvskandidater med syfte att komplettera och bredda nuvarande verksamhet. Med bakgrund av detta har Orgo Tech idag ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett inkråmsförvärv. Arbetet med sedvanlig due diligence påbörjas omedelbart.

Bolaget i fråga vars inkråm nu är aktuellt för förvärv har utvecklat en mjukvara riktat till e-handelsaktörer aktiva på en av världens ledande e-handelsplattformar. Genom en särpräglad- och användarvänlig B2B-tjänst erbjuder bolaget en enkel och uppskattad lösning för deras kunder som på ett enkelt sätt kan skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. Affärsmodellen är SaaS-baserad och har en hög andel av återkommande månatlig omsättning. Vid översiktlig granskning konstateras att bolaget idag har ca. 130-140 kunder och en omsättning under de senaste 12 månaderna (maj 2018-april 2019) om ca. MSEK 3.4 som historiskt har genererat goda vinstmarginaler omkring 50% och är kassaflödespositivt.

Vid ett potentiellt förvärv ser vi synergieffekter på den totala kostnadsbasen samt potentiella omsättningssynergier i form av ökad försäljning av Orgo Techs nuvarande produkter och tjänster.

Köpeskillingen rör sig omkring MSEK 7.5 - mer information kommer att kommuniceras längre fram i förhandlingen. I fall förhandlingarna fortgår enligt plan uppskattar vi att förvärvet genomförs under kvartal 3.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com


Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019.

Orgo Tech i korthet: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar