Orgo Tech ingår villkorat avtal om att förvärva resterande 16.5% av HUBSO AB

Report this content

I relation till tidigare kommunikation den 13 mars 2020 är det med glädje jag delger att Orgo Tech idag har ingått avtal om att förvärva resterande 16.5% av HUBSO AB.

De resterande ägarna av HUBSO (sexton till antalet), innehar ca. 16.5% av kapitalet och ca. 8% av rösterna, har accepterat att försälja sina aktier på till det pris som erbjudits New Equity Venture International och Tourn International. Således uppgår köpeskillingen för resterande 16.5% av kapitalet till ca. MSEK 14.9 och betalas genom nyemitterade aktier i Orgo Tech (värderade till SEK 1.20 per aktie). I och med detta förvärvar Orgo Tech 100% av kapitalet och 100% av rösterna i HUBSO AB. Detta innebär att den totala köpeskillingen för HUBSO AB uppgår till ca. MSEK 90 och Orgo Techs nuvarande aktieägare kommer äga ca. 11.8% av kapitalet och rösterna efter potentiellt förvärv.

Förvärvet är villkorat av att Orgo Techs aktieägare godkänner styrelsens förslag till beslut på den extra bolagsstämma som hålls den 15 april.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

 

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera