Publicering av revisionsberättelse

Report this content

Se bilaga för HUBSO Group ABs revisionsberättelse avseende årsredovisning 2021.

Stockholm i maj 2022

HUBSO Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Josefine Abrahamsson, VD och grundare HUBSO
ir (at) hubsogroup.com

Ulrika Magnusson, styrelseordförande HUBSO 
ir (at) hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO är verksamt inom e-handel och är starkt fokuserad på att vara en unik inkubator för framgångsrika kreatörer som vill ta steget att bli entreprenörer, med HUBSO som partner och därigenom få del av den mångåriga erfarenhet och kompetens som HUBSO har bl.a. inom e-handel, produktutveckling, varumärken och marknadsföring .m.m. Genom partnerskapet med HUBSO kan starka varumärken och bolag med därtill hörande mervärden skapas och utvecklas. HUBSO Groups aktie är noterad vid Spotlight Stock Market. Läs mer om HUBSO på hemsidan www.hubso.com.