Summering av halvårsrapport - 2021

Report this content
  • HUBSO* hade en tillväxt om 63% under Q2 jämfört med samma period föregående år.

  • HUBSO hade en tillväxt om 88% under H1 jämfört med samma period föregående år.
  • HUBSO nettoomsättning under H1 var 16 951 (9 022) ksek med en EBITDA på 665 (-641) ksek.
  • HUBSO Group hade en omsättningstillväxt om 69% under Q2 och 199% under H1.
  • HUBSOs nettoomsättning under Q2 var 8 771 (5383) ksek med en EBITDA om 356 (-185) ksek.
  • Signering av ny skönhetsprofil under april, med ambition om att lansera första produkt under Q4 2021.
  • Teckningsperioden på utestående T.O. startade den 17 augusti och stängs per 31 augusti 2021.  
 

Förtydligande

*Vid omnämnande av HUBSO syftas till verksamheten i det helägda dotterbolaget HUBSO AB och vid omnämnande av HUBSO Group avses moderbolaget HUBSO Group AB (publ).

För mer information, kontakta bolaget på:
Josefine Abrahamsson, VD
Ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e-handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS-produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

 

Prenumerera