Summering av kvartalsrapport 1 - 2021

Report this content
 • Nettoomsättningen för HUBSO under årets första kvartal var 8 180 (3 639) ksek, vilket ger en tillväxt med 125% jämfört med samma period 2020. HUBSO redovisar ett EBITDA för perioden om 289 (-456) ksek vilket är en klar förbättring mot jämförbar period 2020.
   
 • Koncernen HUBSO Group genererade en nettoomsättning under Q1 om 8 471 (512) ksek med ett EBITDA om 33 (60) ksek. Intäktsökningen jämfört med Q1 2020 härleds till bidragen från bolagets förvärvade tillgång HUBSO.
   
 • Koncernen redovisar en EBITDA om SEK 33 326. Som en följd av förvärvet av HUBSO skall HUBSO Group göra avskrivningar om SEK 86 235 895 från förvärsdagen, vilket ger en avskrivning per kvartal om SEK 4 311 794. Det påverkar HUBSO Group gör detta enligt K3-regeln om avskrivning över 5 år.
   
 • HUBSO hade under Q1 2021 ca 13 000 st ordrar vilket är en ökning med 69% jämfört med motsvarande period 2020.
   
 • HUBSO signerade sin första internationella profil. Med en rätt att när som under samarbetet kunna bolagisera varumärket, där också HUBSO blir majoritetsägare.
   
 • HUBSO har under april signerat ytterligare en svensk profil, inom segmentet skönhet. Där möjligheten till att bolagisera finns och HUBSO blir majoritetsägare.
   
 • HUBSO kommer även att lansera ett eget inhouse varumärke, som planeras att ha en första lansering redan innan sommaren. Grunden till varumärket kommer från den data och de insikter som HUBSO fått genom åren och genom de lanseringar som skett. 

Förtydligande
Vid omnämnande av HUBSO syftas till verksamhetsbolaget HUBSO AB och vid omnämnande av HUBSO Group syftas till moderbolaget HUBSO Group AB (publ).

För mer information, kontakta bolaget på:
Josefine Abrahamsson, VD
Ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e- handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS- produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.
 

Prenumerera