Tilläggsinformation ang. ingångna avtal om att förvärva HUBSO AB

Report this content

I relation till tidigare kommunikation följer kompletterande information ingångna avtal om att förvärva HUBSO AB nedan:

 

  • HUBSO AB hade under 2019 preliminärt en omsättning om ca. MSEK 16.5 och ett rörelseresultat om ca. MSEK -1.8 samt en balansomslutning om ca. MSEK 9.8
  • Under 2020 redovisar HUBSO preliminärt en omsättning under januari om ca. MSEK 1.4 med ett positivt resultat, även de preliminära februari-siffrorna är i linje med januari-siffrorna.  Dessa två månader är historiskt och generellt sedda som svaga månader för bolaget och påvisar således att bolaget är välpositionerat för fortsatt stark tillväxt.
  • Efter transaktionens slutförande (enligt nuvarande avtal med  säljarna Tourn och New Equity Venture) kommer nämnda säljare att inneha ca. 86.2% av kapitalet och rösterna i Orgo Tech och Orgo Techs befintliga aktieägare kommer att inneha ca 13.8% av kapitalet och rösterna i Orgo Tech.

 

De övriga ägarna av HUBSO (ca. 16.5% av kapitalet och ca. 8% av rösterna i HUBSO) kommer bli erbjudna att deltaga i transaktionen på samma villkor som säljarna och således kan andel av kapitalet samt röster komma att justeras innan tillträde. I det fall samtliga övriga ägare av HUBSO väljer att sälja sina aktier till Orgo Tech kommer övriga ägare totalt att inneha ca. 88.2% av kapitalet och rösterna i Orgo Tech och Orgo Techs befintliga aktieägare kommer att inneha ca 11.8% av kapitalet och rösterna i Orgo Tech.

 

Förvärvet är villkorat av att Orgo Techs aktieägare godkänner styrelsens förslag till beslut om förvärv på en extra bolagsstämma samt att Tourn international medges ett undantag från aktiemarknadsnämnden om skyldighet om budplikt. Styrelsen kommer inom kort gå ut med en kallelse till extra bolagsstämma och sedan presentera fullständiga handlingar och villkor senast två veckor före stämman.

För mer information, kontakta bolaget på:

Alexander Winqvist, VD

ir(at)orgotech.com

www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet: 

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom e-postmarknadsföring samt mjukvaruutveckling för servrar och webbportaler. Bolagets huvudsakliga produkter består av Magemail samt IMGO. Magemail är en B2B e-postmarknadsföringstjänst för e-handlare som möjliggör att enkelt kunna skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänster hjälper företag och privatpersoner att driva försäljning samt få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar