• news.cision.com/
  • Hubso Group/
  • Uppdatering avseende utnyttjande av Teckningsoptioner av serie 202 1 /202 2 TO 1 i HUBSO Group AB (publ)

Uppdatering avseende utnyttjande av Teckningsoptioner av serie 202 1 /202 2 TO 1 i HUBSO Group AB (publ)

Report this content

HUBSO Group AB (publ) (nedan även Bolaget) har mottagit information från ett antal större aktieägare som tillika har större innehav av teckningsoptioner, att man har anmält ett relativt stort antal teckningsoptioner för utnyttjande under den pågående anmälningsperioden.

Berörda innehavare har meddelat att man anmält utnyttjande av sammanlagt minst 7 000 000 st teckningsoptioner till följd att Bolaget kommer att tillföras minst 7 000 000 kronor i nytt kapital genom berörda ägares utnyttjade av teckningsoptioner under den nu pågående anmälningsperioden.

”Det är mycket glädjande att berörda ägare genom utnyttjande av teckningsoptionerna bekräftat sin positiva syn på bolaget och dess utvecklingspotential. Det kapitaltillskott som vi kommer att få genom utnyttjande av teckningsoptionerna nu i augusti, ger oss ännu bättre utrymme att accelerera den planerade expansionen” kommenterar Bolagets VD Josefine Abrahamsson.


Anmälan

Anmälningssedel för utnyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto) kan laddas ner från Hubsos hemsida, www.hubsogroup.com och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se. Anmälan i den pågående anmälningsperioden ska ske senast tisdagen den 31 augusti 2021 enligt instruktion på anmälningssedel.

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå hos exempelvis Avanza eller Nordnet, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av Teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 31 augusti 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

För ytterligare information om villkoren för Teckningsoptioner 2021/2022 TO 1 se pressmeddelande från den 17 augusti 2021.

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. 

Information

Denna information är sådan information som HUBSO Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 augusti 2021 kl. 09.00 CET.

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson
VD, HUBSO Group AB
josefine(at)hubsogroup.com
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e-handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS-produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.
 

Prenumerera