Utfall av utnyttjande teckningsoptioner i HUBSO Group AB (publ)

Report this content

Igår den 28 februari 2022 avslutades den andra och sista utnyttjandeperioden för HUBSO Group AB:s teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1. Totalt utnyttjades 7 442 st teckningsoptioner, vilket tillför HUBSO Group AB cirka 7 442 kr. Teckningsoptioner som inte utnyttjats har förfallit och kan således inte längre utnyttjas för teckning av aktier.

Därutöver har Bolaget 210 000 st utestående allokerade teckningsoptioner som utgivits inom ramen för det incentive program för ledande medarbetare och övriga anställda som beslutades vid extra bolagsstämma i september 2021 och som ger innehavarna rätt att teckna lika många aktier i HUBSO Group AB för 2 kronor st under perioden 1 – 31 januari 2025.

För mer information, kontakta bolaget på:

Josefine Abrahamsson
VD, Hubso Group AB
josefine(at)hubsogroup.com
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Group inriktar sin verksamhet mot e-handel vars huvudsakliga tjänst består av en unik e-handelsplattform för influencers och kreatörer som med stöd av HUBSO:s starka kompetens och erfarenhet inom e-handel, varumärkes- och produktutveckling samt marknadsföring vill skapa och utveckla egna varumärken och produkter. HUBSO tar tillsammans med influencers fram design, produktionslinje, strategi och varumärke, som influencers marknadsför bl. a via sociala medier.

Prenumerera