• news.cision.com/
  • Hubso Group/
  • Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 202 1 /202 2 TO 1 i HUBSO Group AB (publ) inleds idag, tisdagen den 17 augusti 2021

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 202 1 /202 2 TO 1 i HUBSO Group AB (publ) inleds idag, tisdagen den 17 augusti 2021

Report this content
HUBSO Group AB (publ) (”HUBSO” eller ”Bolaget”) genomförde i februari 2021 emissioner av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1. Antalet utgivna teckningsoptioner uppgår till 20 200 590 st. Teckningsoptionerna gavs ut som ett led i en under hösten 2020 genomförd riktad nyemission av aktier. Idag inleds den första utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2021/2022 TO 1. Utnyttjande­perioden pågår till och med tisdagen den 31 augusti 2021.

En (1) teckningsoption av serie 2021/2022 TO 1 i HUBSO berättigar till teckning av en (1) ny aktie i HUBSO till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner skulle utnyttjas kommer HUBSO att tillföras cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum:
  • Utnyttjandeperioden löper under perioden från och med den 17 augusti 2021 till och med den 31 augusti 2021.
  • Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja sin rätt att teckna aktier i Bolaget, måste själva anmäla det i god tid före den 31 augusti 2021 på för ändamålet tillhandahållen anmälningssedel enligt vad som anges nedan.
  • Innehavarna av teckningsoptioner erinras om att teckningsoptionerna handlas på Spotlight Stock Market och det andra och tillika sista utnyttjandeperioden infaller mellan den 14-28 februari 2022.

Nedan följer detaljerad information för innehavare av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare:
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå hos exempelvis Avanza eller Nordnet, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före tisdagen den 31 augusti, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare:
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoption av serie 2021/2022 TO 1 ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjande av teckningsoption av serie 2021/2022 TO 1, så att korrekt ifylld anmälningssedel med eventuell tillhörande dokumentation är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast tisdagen den 31 augusti 2021 kl. 15:00.

Anmälningssedel kan laddas ner från:
HUBSOs hemsida, http://ir.hubsogroup.com/teckningssedel och 
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida,
www.hagberganeborn.se. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast måndagen den 31 augusti 2021 kl. 15:00, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Registrering av nya aktier:
HUBSO kommer vid utnyttjandeperiodens slut att registrera de aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2021/2022 TO 1. Anmälan om registrering av nya aktier vid Bolagsverket är beräknad att inges till Bolagsverket vecka 36, 2021.

Utfall och leverans av nya aktier:
Utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 planeras att publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas att ske några dagar efter utnyttjandeperiodens avslutande.

Så snart de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och Euroclear kommer interimsaktier (IA) att omvandlas till ordinarie aktier.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1:
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 1 finns tillgängliga på HUBSOs hemsida, www.hubso.com.

Emissionsinstitut:
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. 

För mer information, kontakta bolaget på:
Josefine Abrahamsson, VD
ir(at)hubsogroup.com
www.hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:
HUBSO Groups verksamhet består huvudsakligen av HUBSO som har en D2C (direct-2-Consumer) inriktning inom e- handel. Utöver HUBSO innehar Bolaget även den egenutvecklade bildoptimeringstjänsten IMGO samt Bolagets SaaS- produkt Magemail. HUBSO är en D2C (direct-2-consumer) hub för influencers som vill skapa egna autentiska e-handelsvarumärken. HUBSO agerar idag primärt på den nordiska marknaden där man har flera etablerade svenska varumärken inom livsstilssegmentet, men med en försäljning över hela världen. Magemail är en marknadsföringsmjukvara riktad till e-handelsaktörer, vilka är aktiva på en av världens ledande e-handelsplattform Magento. IMGO erbjuder webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning och påverkan för besökare på ett enkelt sätt. Bolagets tjänster ska förenkla och förbättra webbupplevelsen för såväl webbplatsägaren som deras besökare.

Prenumerera