VD-byte i Orgo Tech

Report this content

Stockholm 2019-02-15

Styrelsen i Orgo Tech AB har beslutat om ett VD-byte i bolaget. Thomas Jansson tillträder posten från och med idag. Thomas Jansson har lång och gedigen erfarenhet av ledande positioner i en noterad miljö.

VD-bytet sker mot bakgrund av att styrelsen i Orgo Tech anser att bolaget är i behov av en energiinjektion där tanken är att bolaget i stort ska växla upp både i tempo och i storlek mätt i omsättning. Den nya ledningen ska ta ett helhetsgrepp på verksamheten där tillväxt och förädling av bolaget genom förvärv är ett tydligt spår som ska undersökas och bearbetas. Tidigare VD och grundare av bolaget Mathias Palmqvist kommer att arbeta kvar i bolaget i en mer renodlad roll för att fortsatt ta till vara på hans starka kompetens inom programmering.

För mer information kontakta:

Christian Kronegård
ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Orgo Tech i korthet:
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Denna information är sådan information som Orgo Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar