Verksamhetsuppdatering - ny VD stakar ut planen i Orgo Tech

Report this content

ORGO TECH AB är alltsedan bildandet ett utvecklingsbolag som tillhandahåller produkter med teknisk höjd och stor potential för en global marknad. Bolagets huvudprodukt, bildoptimeringtjänsten IMGO, som nu paketerats i såväl appformat som i webbformat finns nu tillgängligt på App Store samt som plugin till Wordpress. Produkten används för att minska lagringsutrymmet som bilderna tar, med upp till 90 procent, utan att det mänskliga ögat upplever försämring av bildkvaliteten. Detta medför att kunden kan ta fler bilder utan att mobiltelefonens minne blir “fullt” eller påverkar hemsidans laddningshastighet.

Utifrån den potential som bolaget och dess huvudägare ser i produkten IMGO måste det tyvärr sägas att produktens fördelar och förtjänster inte har kommunicerats tillräckligt väl, varken till bolagets potentiella kunder eller potentiella investerare. I fredags beslutade därför styrelsen för Orgo Tech att vidta en organisationsförändring på så vis att en ny VD tillsattes i form av Thomas Jansson. I nedan stycke utvecklar han med egna ord sina tankar kring den framtid som han ser för bolaget.

“Jag kommer med start idag fokusera mitt arbete på att fortsätta utvecklingen av bolagets produkt IMGO. Fokus kommer uteslutande ligga på produktutveckling, produktutveckling och åter produktutveckling. På kort sikt kommer detta fokus ske på bekostnad av bolagets intäkter. På lång sikt är syftet att maximera kundnyttan och genom detta öka intäkterna från bolagets produkter. Utöver utveckling av bolagets produkter kommer jag att lägga kraft och tid på att identifiera möjliga förvärv (stora som små) av såväl bolag som av tjänster och produkter. 2019-2020 är åren av hårt utvecklingsarbete och identifiering av framtida förvärv och produkter. På andra sidan 2020 ser jag ett starkare bolag med internationellt utmanande produkter i portföljen via såväl organisk utveckling som via förvärv.”  

//
            
För mer information, kontakta bolaget på:

Christian Kronegård,
IR-ansvarig & styrelsens ordförande
ir(at)orgotech.com
www.orgotech.com


Orgo Tech i korthet:
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar