Verksamhetsuppdatering - ny VD stakar ut planen i Orgo Tech

Report this content

Stockholm, 2019-04-02

ORGO TECH AB tillsätter ny verkställande direktör i Alexander Winqvist. Alexander är anställd för att ta över och fortsätta utvecklingen av ORGO i den riktning som tidigare VD Thomas Jansson påbörjat. Alexander tillträder tjänsten omgående.

Fokus kommer enligt beslutad plan vara att fokusera på utvecklingen av bolagets produkt IMGO. Fokus kommer uteslutande ligga på produktutveckling. På kort sikt kommer detta fokus ske på bekostnad av bolagets intäkter. Utöver utveckling av bolagets produkter kommer bolaget lägga tid på att identifiera möjliga förvärv (stora som små) av såväl bolag som av tjänster och produkter, såväl i Sverige som på den internationella marknaden. 2019-2020 kommer vara år av hårt utvecklingsarbete och/eller förvärv.

Alexander har en bakgrund inom M&A/investment banking samt tidigare varit anställd inom MTG-koncernen, senast som VP M&A and Corporate Development. Alexander är utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet.

Styrelsen tackar Thomas för sin tid som VD, Thomas kommer dock vara behjälplig vid kommande sonderingar av förvärv.        

//

För mer information, kontakta bolaget på:

Christian Kronegård,
IR-ansvarig & styrelsens ordförande
ir(at)orgotech.com
www.orgotech.com


Denna information är sådan information som Orgo Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019.


Orgo Tech i korthet:
Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 90% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar