Hudya AB och långivaren Fårö Capital AB har enats om att senarelägga förfallodagen till den 7 september 2020 för det lån om 4 miljoner SEK med ursprunglig förfallodag den 31 augusti 2020

Hudya AB och långivaren Fårö Capital AB har enats om att senarelägga förfallodagen till den 7 september 2020 för det lån om 4 miljoner SEK med ursprunglig förfallodag den 31 augusti 2020.

För ytterligare information kontakta:

ir@hudya.se eller
Ole Morten Settevik, styrelseordförande, Hudya AB
Telefon: + 47 907 53 840

Hudya AB är ett innovativt, skandinaviskt fintechföretag. Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag som sparar kunder tid och pengar. Hudya AB är sedan den 14 februari 2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.hudyagroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar