Henrik Andréasson ny Chef Affärsområde NK på Hufvudstaden

Report this content

Henrik Andréasson utses till ny Chef Affärsområde NK, tillika vd för AB Nordiska Kompaniet, och kommer att ingå i Hufvudstadens koncernledning. Henrik tillträder tjänsten senast den 6 augusti 2018.

Henrik har en examen motsvarande Fil kand. i service management från Lunds Universitet och har en bred och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom detaljhandel från både svenska och internationella bolag.

Henrik kommer närmast från tjänsten som Director Global Retail Development på Fiskars, där han tidigare haft flera olika roller bland annat Head of Retail för Skandinavien. Dessförinnan har han arbetat på Björn Borg och Lidl mfl.

”Det är med stor tillförsikt vi hälsar Henrik Andréasson välkommen till Hufvudstaden i befattningen som Chef Affärsområde NK. Hufvudstadens målsättning är att Nordiska Kompaniet ska stärka sin position som ett varuhus i världsklass med större andel internationella lyxvarumärken och erbjuda NK-kunden framgångsrika butiks-, mat- och servicekoncept. Vi ser fram emot att Henrik med sin breda erfarenhet och kompetens på ett framgångsrikt sätt kommer att leda NK in i framtiden”, säger Ivo Stopner, verkställande direktör i Hufvudstaden.

I samband med att Henrik Andréasson tillträder återgår Bo Wikare, som är tillförordnad Chef Affärsområde NK, på heltid till sin ordinarie tjänst som Chef Affärsutveckling på Hufvudstaden.

Stockholm den 19 mars 2018

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.