Hufvudstaden har av AP Fastigheter AB förvärvat fastigheten Pumpstocken 13, belägen vid Biblioteksgatan 12 i Stockholm.

Den uthyrbara ytan uppgår till 2 791 kvadratmeter, huvudsakligen fördelade på 1 759 kvadratmeter kontor och 918 kvadratmeter butiker. Fastigheten är fullt uthyrd. Tillträdesdag är den 1 september 2000. Förvärvet av Pumpstocken 13 är i linje med Hufvudstadens strategi att koncentrera beståndet till centrala Stockholm och kompletterar på ett naturligt sätt Hufvudstadens bestånd i den så kallade Gyllene Triangeln. Av strategiska skäl väljer Hufvudstaden att publicera pris, hyror och driftsnetto efter det att tillträde av fastigheten har skett. Stockholm den 29 juni 2000 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Frågor besvaras av Ivo Stopner eller Clas Hjorth, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar