Hufvudstaden har emitterat sin första gröna obligation

Report this content

Hufvudstaden har under gårdagen framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationslån om sammanlagt 1 mdkr inom ramen för det befintliga MTN-programmet som nyligen utökades till 12 mdkr.

Obligationslånet emitterades med en löptid på 5 år med förfall den 14 oktober 2026 och löper med en årlig fast ränta om 1,293 %. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Hufvudstadens gröna ramverk.

”Vi är mycket glada för det positiva mottagandet av vår första gröna obligation. Hållbarhetsarbetet är väl integrerat i Hufvudstadens verksamhet och emissionen är ett viktigt steg för att uppnå våra högt uppsatta hållbarhetsmål”, säger Ivo Stopner, Verkställande direktör, Hufvudstaden.

Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List. Handelsbanken har varit rådgivare vid framtagandet av det gröna ramverket och även arrangerat emissionen.

Stockholm den 8 oktober 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör
 

Frågor besvaras av: Ivo Stopner, Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstaden
+46-8 762 90 00
info@hufvudstaden