Hufvudstaden intar en förstaplats i GRESB:s internationella hållbarhetsranking

Report this content

Hufvudstaden befäster sin förstaplacering från föregående år i GRESB:s internationella hållbarhetsranking och utses till ”Overall Sector Leader” inom kategorin ”Kontor och handel” i Europa.

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) utvärderar årligen fastighetsbolagens hållbarhetsarbete och i år fick Hufvudstaden 93 poäng av 100 där medelvärdet var 73.

- ”Det är verkligen roligt att vi lyckas behålla vår förstaplats från föregående år, men ännu roligare är det att vi ökar vårt sammanvägda resultat med fem poäng från 88 till 93. Ett bevis på att vårt systematiska hållbarhetsarbete gör skillnad. För Hufvudstaden är GRESB-mätningen en bra benchmark som hjälper till att sporra oss i vår fortsatta utveckling”, säger Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.

GRESB är ett globalt index som används av investerare för att göra jämförelser och bedömningar av fastighetsbolagens hållbarhetsarbete. Rankingen utgår från vad investerare och branschen anser vara de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom miljö, social hållbarhet, styrning och uppföljning. I år rapporterade fler än 1 500 av världens fastighetsbolag och fonder sitt hållbarhetsarbete inom ramen för GRESB.

- ”Hufvudstaden har tagit flera viktiga steg inom hållbarhetsområdet under det senaste året. Vi har bland annat lanserat ett nytt grönt ramverk och emitterat vår första gröna obligation vilket kommer att hjälpa oss nå viktiga mål som att vår förvaltning ska vara klimatneutral till år 2025 och att våra byggprojekt ska halvera sina klimatpåverkande utsläpp till 2030, säger Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.

Stockholm den 18 oktober 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Vid frågor kontakta:

Anna Gustafsson, tf pressansvarig Hufvudstaden, anna.gustafsson@hufvudstaden.se, 070-710 74 12

Hufvudstaden
+46-8 762 90 00
info@hufvudstaden

Taggar:

Prenumerera

Media

Media