Hufvudstadens årsredovisning 2020

Report this content

Hufvudstadens årsredovisning 2020 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se. Tryckt version distribueras till de aktieägare som begärt det.

Stockholm den 4 mars 2021
 

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Denna information är sådan information som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2021 kl. 08:45 CET.

Hufvudstaden
+46-8 762 90 00
info@hufvudstaden