Hufvudstadens VD Ivo Stopner fortsatt sjukskriven andra kvartalet 2020

Hufvudstadens verkställande direktör Ivo Stopner, som varit sjukskriven sedan 1 oktober 2019 på grund av behov för återhämtning efter en period av hög arbetsbelastning, kommer att vara fortsatt sjukskriven till och med den 30 juni 2020.

Bolagets vice verkställande direktör Bo Wikare kommer att fortsätta sköta VD:s uppgifter till dess att Ivo Stopner återinträder i aktiv tjänst den 1 juli 2020.

 

Stockholm den 18 mars 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Bo Wikare
Tf Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av: Bo Wikare, tf Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstaden
+46-8 762 90 00
info@hufvudstaden

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.