Hufvudstadens VD Ivo Stopner fortsatt sjukskriven första kvartalet 2020

Hufvudstadens verkställande direktör Ivo Stopner, som varit sjukskriven under fjärde kvartalet på grund av behov för återhämtning efter en period av hög arbetsbelastning, kommer att vara fortsatt sjukskriven till och med den 31 mars 2020.

Bolagets vice verkställande direktör Bo Wikare kommer att fortsätta sköta VD:s uppgifter till dess att Ivo Stopner återinträder i aktiv tjänst den 1 april 2020.

Stockholm den 19 december 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Bo Wikare
Tf Verkställande direktörFrågor besvaras av:
Bo Wikare, tf Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstaden
+46-8 762 90 00
info@hufvudstaden

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.