Hufvudstadens VD Ivo Stopner sjukskriven fram till årsskiftet

Report this content

Hufvudstadens verkställande direktör Ivo Stopner är sjukskriven under återstoden av 2019 på grund av behov för återhämtning efter en period av hög arbetsbelastning.

Bolagets vice verkställande direktör Bo Wikare kommer att sköta VD:s uppgifter till dess att Ivo Stopner återinträder i aktiv tjänst den 1 januari 2020.

Stockholm den 1 oktober 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)Bo Wikare
Tf Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Bo Wikare, tf Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.