Nordiska Kompaniet förvärvar Departments & Stores verksamhet i NK-varuhusen

Report this content

Hufvudstadens dotterbolag AB Nordiska Kompaniet (NK) har träffat en överenskommelse med RNB Retail and Brands AB (RNB) om att förvärva NK verksamheten inom deras dotterbolag Departments & Stores Europe AB (DSE).

DSE driver idag sammanlagt cirka 40 avdelningar inom mode, kosmetik och juvel på NK Stockholm och NK Göteborg, vilket utgör ungefär 25 procent av det totala antalet avdelningar i varuhusen. DSE:s omsättning under räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till 773 mnkr och antalet anställda är cirka 400 vilket motsvarar 275 årsanställda.

”Förvärvet av DSE:s NK-verksamhet ska ses mot bakgrund av den rådande situationen i detaljhandeln och att NK är en unik marknadsplats som vi kommer att fortsätta investera i och utveckla under lång tid framöver”, säger Ivo Stopner, vd Hufvudstaden.

Den förvärvade verksamheten kommer att drivas i ett helägt dotterbolag till NK i vilket samtliga medarbetare erbjuds anställning. Köpeskillingen för varulager och inventarier uppgår preliminärt till 58 mnkr. Tillträde av verksamheten sker den 3 februari 2021.

Vi ser att förvärvet ger oss större möjligheter att snabba på utvecklingstakten på NK. Det handlar bland annat om utveckling av damplanen i Stockholm och Göteborg och lansering av avdelningarnas sortiment på NK:s e-handel. NK:s långsiktiga affärsstrategi, med fristående entreprenörer som driver avdelningarna, ligger fast och på sikt räknar vi med att andra entreprenörer kommer ta över de aktuella avdelningarna", säger Bo Wikare, vd NK och vice vd Hufvudstaden.
 

Stockholm den 27 januari 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor hanteras av: Anna Gustafsson, tf pressansvarig, anna.gustafsson@hufvudstaden.se, telefon 070-710 74 12.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 kl.08:45.

 

Bilaga

Fakta om NK:s driftsform

Hufvudstaden AB äger AB Nordiska Kompaniet, som i sin tur äger NK-fastigheterna i Stockholm och Göteborg, varumärket NK samt NK e-handel.

Avdelningarna i varuhusen drivs av fristående bolag under varuhusliknande former. Respektive avdelning har ett hyresavtal med AB Nordiska Kompaniet. Totalt driver cirka 75 entreprenörer 110 NK-avdelningar i Stockholm och 50 NK-avdelningar i Göteborg.

Visionen är att NK alltid ska uppfattas som ett varuhus i världsklass.
 

Hufvudstaden
+46-8 762 90 00
info@hufvudstaden