Periodens resultat efter finansnetto ökade med 55 procent till 274,3 Mkr

Report this content

• Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 274,3 Mkr (176,5). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 25,7 Mkr (18,1). • Resultatet efter skatt uppgick till 203,1 Mkr (128,7). • Fastighetsförvaltningens nettohyror ökade jämfört med föregående år med 12,8 procent och bruttoresultatet med 34,1 procent eller 17,4 procent exklusive kostnader för särskilda projekt. • Danske Bank ny hyresgäst i Norrmalmstorg 1 med planerad inflyttning årsskiftet 2003/2004. Stockholm den 26 augusti 2002 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2002. Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00

Prenumerera

Dokument & länkar