Human Care AB börsnoteras

Report this content

Human Care HC AB börsnoteras Human Care HC AB kommer att ansöka om notering på Stockholmsbörsens O- lista. Human Care är verksamt inom medicinteknik och tillverkar taklyftar, rollatorer och specialhissar. Bolaget har expanderat starkt under senare år och omsätter på årsbasis cirka 180 Mkr med god lönsamhet. Human Care har cirka 1 100 aktieägare och den institutionella delen har ökat markant efter förvärvet av hissföretaget KALEA i Göteborg. - Vi planerar att noteringen på O-listan kommer att äga rum under mars 2003, säger bolagets VD Per Nilsson. Kort om Human Care: Human Care etablerades 1993 och är sedan 2000 noterat på AktieTorget. Vi utvecklar, producerar samt marknadsför hjälpmedel för främst äldrevården. Våra nuvarande produktområden är taklyftssystem, rollatorer och specialhissar för rörelsehindrade. Företaget har mellan 20 och 35 procent av den svenska marknaden inom respektive produktområde samt stora marknadsandelar i resten av Norden. Närmare hälften av produktionen går på export och förutom dotterbolag i Norge och Tyskland har bolaget agenter i ytterligare tolv länder, däribland USA och Japan. Mer information hittar du på www.humancare.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar